Recuperare creanțe pe cale amiabilă

Pentru a evita durata acțiunilor judiciare, sau pentru a nu deteriora relațiile comerciale cu clienții aflați în dificultate de plată puteți alege opțiunea de recuperare a creanțelor pe cale amiabilă.

Recuperarea pe cale amiabilă a unei creanțe reprezintă procedura ce include efectuarea de diferite notificări și convocări la sediul biroului nostru în vederea plății creanțelor sau încheierea unor acorduri de plată sau eșalonare a plății acestora.

Scopul nostru primordial în procesul de recuperare creanțe îl reprezintă obținerea cât mai rapidă pentru creditor a sumelor ce i se datorează de către terți și menținerea raporturilor contractuale între creditor și debitor.

Procedura constă în următoarele etape:

  • verificarea solvabilității debitorului;
  • verificarea disponibilităților debitorului;
  • verificarea bunurilor acestuia și a capacităților de plată;
  • notificarea debitorului;
  • realizarea unor corespondente de tip electronic și telefonic cu acesta;
  • facilitarea întâlnirii părților la sediul biroului nostru în vederea negocierii și stabilirea modalităților de plată favorabile;
  • deplasări la sediul/domiciliul debitorului.

Creanța reprezintă dreptul patrimonial al unei persoane fizice sau juridice (creditor) asupta altei persoane fizice sau juridice (debitor), de executare a unei obligații, de restituire a unui bun, a unei sume de bani, de realizare a unui serviciu etc