Competență

Competență materială

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000 (modificată), membrii Camerei Executorilor Judecătorești au următoarele atribuții:

 • Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare
 • Comunicarea actelor de procedură
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească
 • Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz
 • Executări directe:
  • Evacuări - încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  • Vizitarea minorului
  • Puneri în posesie, grantuiri, servituți, predări de bunuri etc.
 • Executări indirecte:
  • Urmărirea mobiliară a creanțelor
  • Urmărirea imobiliară a creanțelor
 • Popriri
 • Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin
 • Constatarea unor situații de fapt și inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă)
 • Procese verbale de oferta reală
 • Confiscări
 • Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale
 • Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competență

Competență teritorială

Pe raza Curții de Apel Cluj, cu următoarele Judecătorii:

Maramureș

 1. Judecătoria Baia Mare
 2. Judecătoria Târgu Lăpuș
 3. Judecătoria Sighetu Marmației
 4. Judecătoria Vișeu de Sus
 5. Judecătoria Dragomirești

Sălaj

 1. Judecătoria Zalău
 2. Judecătoria Jibou
 3. Judecătoria Șimleul Silvaniei

Bistrița Năsăud

 1. Judecătoria Bistrița
 2. Judecătoria Năsăud
 3. Judecătoria Beclean

Cluj

 1. Judecătoria Dej
 2. Judecătoria Gherla
 3. Judecătoria Turda
 4. Judecătoria Cluj-Napoca
 5. Judecătoria Huedin