Birou Executor Judecătoresc

Trif Adrian-Cristian

Reputație - Respect - Rezultate

Image

Biroul Executor Judecatoresc

Trif Adrian-Cristian

Biroul Executor Judecatoresc Trif Adrian-Cristian este specializat în:

punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii, recuperări de creanțe, evacuări, predări de bunuri, puneri în posesie, executare silită mobiliară și imobiliară, notificarea actelor judiciare și extrajudiciare;

comunicarea actelor de procedură;

recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe;

aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanța judecătorească;

constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă;

întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă;

întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz;

orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența executorului judecătoresc.

Servici Birou Executo Judecatoresc Trif Adrain Cristian

Executorul Judecatoresc Trif Adrian-Cristian este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecătoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe Langă Curtea de Apel Cluj, fiind numit prin Ordinul Ministrului Justitiei nr.1823/C/2009.

Echipa biroului nostru se caracterizează prin:

REPUTAȚIE * RESPECT * REZULTATE

PROFESIONALISM * INTEGRITATE * EFICIENȚĂ

Utile clienților

Sunteți interesat de serviciile noastre?

Intră în contact cu noi

* Sunt de acord cu termenii de utilizare și trimiterea datelor conform politicii GDPR 

Trimite

Contact

Str. George Coșbuc, Nr. 32/17, Baia Mare, Maramureș

Luni - Vineri, de la 900 - 1600