Oferta Reală de Plată

Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor art. 1006 C.Pr.Civ este procedura prin care debitorul se eliberează de obligație, depunând obiectul obligației la dispoziția creditorului.

În cazul în care creditorul primește de la debitor suma sau bunul oferit, executorul judecătoresc va întocmi un proces-verbal prin care va constata acceptarea ofertei reale.

Dacă creditorul nu se prezintă sau refuză să primească suma ori obiectul oferit, executorul judecătoresc va încheia un proces-verbal în care va consemna aceste împrejurări.

În baza procesului verbal, încheiat de către executorul judecătoresc, debitorul va putea să consemneze suma sau bunul oferit la CEC Bank – S.A. sau la orice altă instituție bancară, iar recipisa de consemnare se va depune la executorul judecătoresc care a trimis somația de plată. După consemnare, executorul judecătoresc va constata, printr-o încheiere dată fară citarea părților, efectuarea plății și liberarea debitorului. Încheierea se comunică creditorului în termen de 5 zile de la întocmirea acesteia.

În termen de 15 zile de la comunicarea încheierii, creditorul va putea cere anularea acesteia nerespectarea condițiilor de validitate, de fond și de formă, ale ofertei de plată și consemnațiunii, la judecătoria în circumscripția căreia s-a făcut consemnarea.