Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare

Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare este formalitatea care are drept scop aducerea la cunoștință în mod oficial destinatarilor a unui act sau a unei stări de fapt sau de drept, de a le comunica o anumită situație creata, de a-i avertiza cu privire la un anumit demers, de a-i soma să facă ceva sau să nu facă ceva sub o sancțiune expres arătată.

  • Actele judiciare sunt cele care se emit pe parcursul soluționării unui proces (citații, cerere de chemare în judecată, hotărâre judecătorească, cereri privind exercitarea căilor de atac și alte acte procesuale).
  • Actele extrajudiciare sunt cele ce nu emană de la o instanță judecătorească însă pot fi folosite în cadrul unui eventual proces.

În funcție de opțiunea notificantului, comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare se realizează prin următoarele metode:

  • prin intermediul oficiilor poștale, în ziua înregistrării lor în cadrul biroului nostru, urmând ca dovezile să fie înmânate în termen de 7 (șapte) zile, în funcție de destinație;
  • prin agent procedural, urmând că dovezile să fie înmânate în maxim 48 ore de la înregistrare.

Pentru comunicarea notificărilor:

  • Notificarea în 3 (trei) exemplare originale
  • Cererea de notificarea în 3 exemplare originale descarca aici