Întocmire protest de neplată

Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a CEC-urilor

Protestul de neplată a unei cambii, bilet la ordin sau CEC, după caz, plătibil la o zi fixă, la un anumit termen de la emitere sau de la vedere trebuie făcut în una din cele două zile lucrătoare care urmează scadenței.

Dacă scadența este la vedere, protestul se întocmește în termenul în care se poate face prezentarea la plată și anume în termen de un an de la data sa.

Protestul de neplată se dresează de către executorul judecătoresc la adresa indicată în cambie, bilet la ordin sau filă CEC. În lipsa unei adrese indicată pe cambie, bilet la ordin sau CEC, acesta se dresează la domiciliul trasului sau al persoanei desemnate în cambie să plătească pentru el, la domiciliul acceptantului prin intervențiune sau al persoanei desemnate în cambie să plătească pentru acesta sau la domiciliul celui indicat la nevoie.

Dacă domiciliul acestor persoane nu poate fi găsit, protestul se dresează la judecătoria în a cărei rază teritorială se află locul de plată indicat în cambia, biletul la ordin sau CEC, după caz.