Executări indirecte

Urmărirea silită mobiliară

Urmărirea silită mobiliară reprezintă forma de executare silită prin care creanțele bănești ale debitorului se realizează prin valorificarea bunurilor mobile ale debitorului urmărit.

Procedura de executare este formată din următoarele etape:
  • Înregistrarea cererii de executare șî obținerea încheierii de încuviințare – art. 664 - 666 Cod Procedură Civilă
  • Identificarea și sechestrarea bunurilor – art. 731 Cod Procedură Civilă
  • Vânzarea bunurilor la licitație – art. 753 Cod Procedură Civilă
  • Eliberarea / Distribuirea sumei – art. 864 Cod Procedură Civilă

Fiecare etapă conține la rândul sau proceduri specifice executării silite.

Executarea silită mobiliară se realizează după trimiterea unei somații către debitor, care are la dispoziție o zi pentru a face plata voluntar.

Urmărirea silită imobiliară

Urmărirea silită imobiliară reprezintă procedeul prin care creanțele bănești ale debitorului se realizează prin valorificarea bunurilor imobile ale acestuia.

Urmărirea silită imobiliară este precedată de comunicarea încheierii de încuviințare a executării silite debitorului prin care i se aduce la cunoștință că în termen de 15 zile de la primirea încuviințării să plătească creditorului suma datorată în baza titlului executoriu.

Procedura de executare este formată din următoarele etape:

  • Înregistrare cerere de executare și obținere încheiere de încuviințare – art. 664 - 666 Cod Procedură Civilă
  • Faza prealabilă: Identificare imobil si evaluare - art. 829, 836 Cod Procedură Civilă
  • Vânzarea bunului imobil la licitație - art. 838 - 847 Cod Procedură Civiliă
  • Eliberarea actului de adjudecare – art. 854 Cod Procedură Civilă
  • Eliberarea / Distribuirea sumei – art. 864 Cod Procedură Civilă
  • Fiecare etapă conține la rândul sau proceduri specifice executării silite.

Poprirea

Poprirea, potrivit art. 781 Cod Procedură Civilă

Obiectul popririi – art. 781 Cod Procedură Civilă

Sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului ori deținute în numele sau de o a treia persoană sau pe care aceasta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente.

Înființarea popririi – art. 783 Cod Procedură Civilă

Poprirea se înființează fară somație, în baza încheierii de încuviințare a executării, prin adresa în care se va preciza și titlul executoriu în temeiul căruia s-a înființat poprirea, ce va fi comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 781 alin. (1), împreună cu încheierea de încuviințare a executării.

!!! IMPORTANT !!!
Validarea popririi – art. 790 Cod Procedură Civilă

Dacă terțul poprit nu își indeplineşte obligațiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terțul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmaribila, poate sesiza instanța de executare, în vederea validării popririi.
Terțul poprit care, cu rea-credință, a refuzat să își îndeplinească obligațiile privind efectuarea popririi va putea fi amendat, prin aceeași hotărâre de validare, cu o sumă cuprinsă între 2.000 lei și 10.000 lei.

Efectele validării popririi – art. 792 Cod Procedură Civilă

Hotărârea de validare rămasă definitivă are efectul unei cesiuni de creanță și constituie titlu executoriu împotriva terțului poprit, până la concurența sumelor pentru care s-a făcut validarea.