Constatarea unei stări de fapt

Constatarea unei stări de fapt reprezintă procedura prin care executorul judecătoresc constată la fața locului, la cererea creditorului, o anumită stare de fapt care ar putea să înceteze ori să se schimbe.

Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de art. 364 Cod de Procedură Civila

Starea de fapt se consemnează de executorul judecătoresc printr-un proces-verbal ce se comunică instanței de judecată și în copie celui împotriva căruia s-a făcut constatarea, dacă nu a fost prezent, și are puterea doveditoare a înscrisului autentic.