Comunicare notificări și citații

Notificarea este formalitatea care are drept scop aducerea la cunoștință, în mod oficial destinatarilor a unui act sau a unei stări de fapt sau de drept, de a le comunica o anumită situație creată, de a-i avertiza cu privire la un anumit demers, de a-i soma să facă ceva sau să nu facă ceva sub o sancțiune expres arătată.

Comunicarea notificărilor se face prin poștă în ziua înregistrării acestora la biroul nostru, urmând ca dovezile să fie înmânate în termen de aproximativ 7 zile, în funcție de destinație.

Comunicarea notificărilor prin agent procedural se realizează în aceeași zi, în condițiile în care notificările se depun în ziua respectiva până la ora 13:00, în caz contrar notificările se comunică în ziua următoare depunerii lor în cadrul biroului Executor Judecătoresc Trif Adrian-Cristian.

Pentru comunicarea notificărilor:

  • Notificarea în 3 (trei) exemplare originale
  • Cererea de notificare în 3 exemplare originale - descarcă aici